Screening test intolerancije na hranu

SAVJETI ZA PRIPREMU ZA SCREENING TEST INTOLERANCIJE NA HRANU

Preporuka je da se test izvodi natašte posle nočnog gladovanja (12h).

Pacijentu se vadi krv, a takođe popunjava obrazac koji će mu dati stručno lice u laboratoriji, koji se sastoji od nekoliko pitanja vezanih za pacijentove bitne zdravstvene promjene i navike.

Pacijentu se mjeri obim ručnog zgloba.