Priprema pacijenata za vađenje krvi

SAVJETI ZA PRAVILNU PRIPREMU ZA VAĐENJE KRVI

1. Uzorak krvi uzimati ujutru nakon noćnog gladovanja, 12 sati poslije posljednjeg obroka.

Za većinu laboratorijskih ispitivanja krvi neophodna je priprema koja podrazumjeva uzimanje uzorka na prazan stomak. Ovo je neophodno zato što hranjenje u kraćem periodu pred vađenje krvi dovodi po porasta koncentracije glukoze, holesterola, triglicerida, fosfata, proteina, željeza, vitamina i drugih metabolita.

Dnevne varijacije su veoma značajne kod: željeza, kateholamina, kortizola, ACTH, kortikosteroida ...

Treba znati da se vađenje krvi za prolaktin, kortizol, ACTH, kateholamine mora izvesti u stanju potpune relaksacije i mirovanja (ležanja) od 20-30 minuta. Ovo su i hormoni koji pokazuju izrazito dnevno variranje, te vrijeme i profil za vađenje krvi i njihovo određivanje treba da odredi sam ljekar.

2. Izbegavati veću fizičku aktivnost 2-3 dana prije vađenja krvi.

Povjećana fizička aktivnost može značajno povjećati aktivnost pojedinih enzima (CK, LDH, AST) i nivo kalijuma.

3. Prije vađenja krvi (u dogovoru sa ljekarom) ne uzimati ljekove i preparate koji mogu uticati na rezultat.

Preparti željeza, vitamini, hormonska terapija, diuretici, analgetici i dr.