Priprema pacijenata za uzimanje briseva

BRISEVI ŽDRELA, NOSA I USNE DUPLJE

Bris ždrela (grla) treba uzeti ujutru, prije pranja zuba i unošenja hrane ili vode.Ukoliko se mora uzeti u toku dana, potrebno je da prođe bar 2h od poslednjeg uzimanja hrane i pića.

Bris nosa treba uzeti prije primene antibiotske terapije i truditi se da od poslednjeg ispiranja nosa prođe bar 3-4 sata. Najbolje bi bilo da se za mikrobiološki pregled sakupi sekret iz nosa, naročito ako je gust i obojen, jer to govori u prilog bakterijskoj infekciji,  za razliku od providnog, vodenastog sekreta koji obično prati virusnu infeciju.

Kod uzimanja brisa grla i nosa djeci, roditelj treba dijete da drži u krilu, jednu ruku da stavi preko obe njegove ruke, a drugu ruku da mu stavi na čelo i tako pridržava glavu dok mu stručno lice uzima briseve.

Ispljuvak (sputum) za mikrobiološku analizu najbolje je uzeti ujutru, prije uzimanja hrane ili ispiranja usta dezinfekcionim sredstvom i naravno prije započinjanja antibiotske terapije. Usta se prethodno isperu običnom vodom koja se izbaci, a zatim pacijent iskašlje iz dubine što više sputuma u sterilnu posudu. Uporedo sa analizom sputuma treba uraditi i bris usne šupljine. Postoje kriterijumi na osnovu kojih mikrobiolog posmatranjem uzorka pod mikroskopom zaključuje da li je uzorak adekvatan, odnosno da li je umjesto sekreta iz bronha data pljuvačka, a takav uzorak ne može dati validan rezultat, pa ga ne bi trebalo dalje obrađivati.

 

Sve uzorke treba uzimati prije započinjanja antibiotske terapije ili nekoliko dana (najmanje 48 sati) po prestanku primjene antibiotika.

 

GENITALNI BRISEVI

 1) Cervikalni bris na hlamidije, mikoplazme, ureaplazme i PAPA test

    -Ne uzimati briseve u periodu ovulacije (sredina mjesečnog ciklusa).

 2) Uzorci iz genitalnog trakta (vaginalni i cervikalni bris)

    -Pacijentkinja ne bi trebalo da ima seksualni odnos prethodnog dana.

 

URETRALNI BRISEVI

 Pacijent ne treba da urinira 1-2 sata prije uzimanja brisa.