Priprema pacijenata za test opterećenja glukozom (OGTT)

  1. Prije izvođenja testa pacijent ne smije da se izlaže intenzivnim fizičkim aktivnostima.
  2. Pacijent treba da bude na normalnoj ishrani 3 dana prije izvođenja testa.
  3. Pacijent treba da prekine sa uzimanjem lijekova kao što su kortikosteroidi i diuretici (u dogovoru sa ljekarom) jer utiču na metabolizam glukoze.
  4. Test se izvodi ujutru, posle 10-16h noćnog gladovanja (dozvoljeno je uzimanje vode i nezaslađenog čaja).
  5. Za vrijeme testa pacijent treba da miruje, da ne puši, da ne jede i da ne pije.

 

Vrijeme trajanja testa je od 120 do 180 minuta.