Priprema pacijenata za izvođenje izdisajnog testa za helicobacter pylori

 

1. Pacijent NE SMIJE ništa da jede i da pije najmanje 6h prije izvođenja testa.
Najbolje je test izvoditi ujutru, kada pacijent ne uzima hranu u toku noći i za doručak. Pacijentima sa dijabetesom je dozvoljen lak obrok (npr. tost i čaj).

2. Test se radi najmanje 4(četiri) sedmice nakon prestanka uzimanja antibiotika, odnosno 2(dvije) sedmice od prestanka uzimanja lijekova za smanjenje lučenja želudačne kiseline: inhibitora protonske pumpe* i H2 blokatora**.

3. Pacijenti na nekoj hroničnoj terapiji svoje lijekove treba da uzmu nakon testa.

4. Izdisajni test mogu raditi trudnice i doilje.

5. Testiranje se jedino ne preporučuje kod osoba sa djelimičnom gastrektomijom, a kod osoba mlađih od 18 godina se može raditi jedino uz izričitu preporuku ljekara.

Vrijeme koje je potrebno provesti u laboratoriji u toku izvođenja testa je oko 30 minuta!

*Inhibitori protonske pumpe su:

 1. Omezol (Alkaloid)
 2. Loseprazol (Liconsa)
 3. Omep (Salutas)
 4. Omeprazid (Nobelfarma)
 5. Omeprazol ICP i Omnibel (Belmac)
 6. Omeprol (Jadran)
 7. Omeprol (Sofarimex)
 8. Controloc (Nycomed)
 9. Pulcet (Nobelfarma)
 10. Nolpaza (Krka)
 11. Amarin(Medochemie)
 12. Lonzul ilonzul S (Krka)
 13. Sabax (Hemofarm)
 14. Lansobel i Lansoprazol (Belmac)

 

**H2 blokatori:

 1. Ranisan
 2. Ranital
 3. Ranitidin
 4. Famotidin