PROTEINI u urinu

URIN: ▲glomerularna proteinurija – glomerularni nefritis, nefrotski sindrom; tubularna proteinurija – intersticijalni nefritis, proteinurija zbog povećane koncentracije proteina u krvi – multipli mijelom, mioglobinurija; inflamacije ili tumori urinarnog trakta, kod zdravih poslije intenzivnog vježbanja

LIKVOR: ▲bakterijski meningitis, druge inflamatorne bolesti, tumori, hemoragije; multipla skleroza, hronični meningoencefalitis, subakutni sklerozirajući panencefalitis,Guillain-Barre sindrom
dU, L
SPFT
20-25˚C 1 dan
2-8˚C 7 dana
-20˚C 1 mjesec
10 ml urin 0.2ml likvor
3h