pro BNP

▲kongestivna srčana insuficijencija, disfunkcija leve komore, akutni infarkt miokarda, valvularna bolest
S, eP, hP
CLIA
20-25ºC 3dana
2-8ºC 6 dana
-20ºC 1 godina
0.5ml
4h