MIOGLOBIN

▲akutno oštećenje mišića bilo kog uzroka(mišićna trauma, reanimacija, miopatija, akutni infarkt miokarda, šok, renalna insuficijencija zbog smanjene eliminacije)
S
CLIA
20-25˚C 2 dana
2-8˚C 7 dana
-20˚C 3 mjeseca
0.5ml
1 dan