CK-MB

▲u infarktu miokarda (može se detektovati 3-8 sati od početka bola,maksimum za 12-24 sata,povratak na bazni nivo za 24-48 sati)
S, eP, hP
SPFT
2-8˚C 7 dana
15-25˚C 2 dana
-20˚C 1 god.
0.2ml
3h