BNP (B. NATRIURETIČKI PEPTID)

▲kongestivna srčana insuficijencija, hipertrofija lijeve komore, akutni infarkt miokarda, atrijalna fibrilacija, kardijačna amiloidoza, esencijalna hipertenzija
eP
CMIA
2-8˚C 24h
-20˚C 9 mjeseci
0.5ml
3h