NETOLERANCIJA NA HRANU 46 namirnica IgG At

Detekcija IgG antitijela na 46 namirnica, semikvantitativno
kapilarna krv,S, eP, hP
ELISA
2-8˚C 8 dana
kapilarnu krv analizirati odmah
0.1ml -pune krvi 0.25ml -S, eP,hP
do 4 dana