FIBRINOGEN

▲bolesti bubrega,infektivna i reumatska oboljenja
▼oštećenja jetre, DIK, metastaze, poslije hirurških intervencija
cP
KGM
15-25˚C 8h primarni uzorak
25˚C 7 dana (odv.P)
2-8˚C 7 dana (odv.P)
0.2ml
3h