PANKREASNA ELASTAZA

▼hronični pankreatitis, insuficijencija egzokrinog pankreasa. Ne utiče terapija enzimima ni brzina pasaže kroz creva
F
ELISA
25˚C 3 dana
-20˚C 6 dana
5g
7-10 dana