LIPAZA

▲pankreatitis (porast za 4-8 sati; duže ostaje povišena od amilaze, čak 7-10 dana); stepen povećanja aktivnosti u serumu nije neophodno u korelaciji sa težinom bolesti, normalizacija nije uvijek znak oporavka
S, hP
SPFT
20-25˚C 7 dana
2-8˚C 7 dana
-20˚C 1 god.
0.2ml
3h