ALFA AMILAZA ukupna

▲akutni pankreatitis (porast 2-12 sati od pojave simptoma, maksimum za 12-72 sata, normalizacija za 3-4 dana); porast aktivnosti se reflektuje na urin; kod makroamilazemije rast aktivnosti u serumu ne prati rast aktivnosti u urinu;
u akutnoj fazi parotitisa, opstrukcije salivarnog duktusa, ektopične trudnoće, intestinalne opstrukcije ili infarkcije
S, hP i U (slučajan uzorak)
SPFT
20-25˚C 7 dana (S,HP) 2 dana (U)
2-8˚C 7 dana (S,HP) 10 dana (U)
-20˚C 1 god. (S,HP) 3 nedelje (U)
0.2ml
3h