OLOVO

▲ trovanje olovom (anemija, GIT smetnje, paraliza mišića, neurološki poremećaji) – olovne boje, prašina kontaminirana olovom u starim zgradama, zagadjeni vazduh i voda
hP
cijeli uzorak
do 10 dana