NATRIJUM

▲hiperaldosteronizam, dijabetična ketoacidoza, Chushing-ov sindrom, dehidratacija, bolesti jetre i srca, trudnoća, opekotine, osmotska diureza; često udružena sa hiperkalcemijom i hipokalemijom
▼smanjen unos natrijuma, povećan gubitak preko digestivnog trakta, bubrega ili znojenjem, uzimanje diuretika, povraćanje, hipoaldosteronizam,
S, hP, U, dU
ISE
20-25˚C 2 nedelje (S) 45 dana (U)
2-8˚C 2 nedelje (S) 45 dana (U)
-20˚C 1 god. (S,U)
0.2ml
3h