LITIJUM

Monitoring terapije pacijenata sa bipolarnim poremećajima, uključujući rekurentne epizode manije i depresije.
Evaluacija toksičnosti.
S
PLFOT
20-25˚C 1 dan
4-8˚C 7h
-20˚C 6 mjeseci
0.2ml
6h