HLORIDI

▲dehidracija, renalna tubularna acidoza, akutna renalna insuficijencija, metabolička acidoza udružena sa produženim dijareama i gubitkom Na-bikarbonata, dijabetes insipidus
▼hiperhidracija, hronična respiratorna acidoza, metabolička alkaloza, kongestivna srčana insuficijencija, kriza u Adisonovoj bolesti, produženo povraćanje, aldosteronizam
S, U,dU
ISE
20-25˚C 7 dana (S,U)
2-8˚C 7 dana (S,U)
-20˚C 1 god. (S)
7 dana (U)
0.2ml
3h