CANABINOIDI

Preliminarni test za dokazivanje prisustva kanabinoida u urinu

Detekcija:
- najranije: 1-2 sata
- povremeni: 2-5 dana
- stalni: 4-14 dana, pa i duže
U
IHR
2-8˚C 48h
-20˚C duži period
10 ml
3h