AMFETAMIN

Preliminarni test za dokazivanje prisustva amfetamina i metamfetamina u urinu

Detekcija:
- najranije: 1-4 sata
- povremeni: 4-8 dana
- stalni: 5-15 dana
U
IHR
2-8˚C 48h
-20˚C duži period
10ml
3h