GAD ANTITIJELA

▲dijabetični pacijenti sa poliendokrinim poremećajima; serološki marker predispozicije za nastanak tip 1 dijabetesa; autoimuni neurološki poremećaji
S, eP
ELISA
2-8˚C 14 dana
0.1ml
do 8 dana P/R Srijeda 8/18