MOKRAĆNA KISELINA

▲giht, renalna disfunkcija, leukemija, policitemije, ateroskleroze, dijabetesa, hipotireoidizam
▼ teška hepatocelularna bolest sa smanjenom sintezom purina, defektna renalna tubularna reapsorpcija, produženi tretman alopurinolom
S, hP, dU (10 Ml NaOH,conc.500g/L, ph>8)
SPFT
20-25˚C 3 dana (S,P) 4 dana (U)
2-8˚C 7 dana (S,P)
-20˚C 6 meseci (S,P)
0.2ml
3h