KREATININ

▲akutne i hronične bolesti bubrega
Monitoring posle transplantacije bubrega.
Korekcija doze za lijekove koji se izlučuju preko bubrega
S, hP , U, dU
SPFT
20-25˚C 7 dana (S,P) 2 dana (U)
2-8˚C 7 dana (S,P) 6 dana (U)
-20˚C 3 mjeseca (S,P) 6 mjeseci (U)
0.2ml
3h