ERITROPOETIN

▼primarna policitemija, hronična bubrežna bolest, anemija izazvana različitim razlozima (hemoterapija,HIV,hematološke bolesti)
▲sekundarna policitemija (plućne bolesti praćene hipoksijom;neki tumori - bubreg,jetra,pluća,mozak); život na većoj nadmorskoj visini
S, hP
CLIA
2-8˚C 7 dana
-20˚C 2 mjeseca
0.5ml
4h