ADENOVIRUS IgA At

Infekcije respiratornog, digestivnog sistema i infekcije oka
S, eP,hP, cP
ELISA
2-8˚C 14 dana
0.1ml
do 4 dana