CYSTICERCOSIS IgG At

▲Cisticerkoza (infekcija svinjskom pantljičarom); jedan pozitivan rezultat samo ukazuje na prethodnu imunološku izloženost; imunološki odgovor je idividualan i zavisi od lokacije ciste; negativan rezultat ne isključuje infekciju; pacijenti sa jednom cistom ili kalcifikovanom parenhimalnom cistom mogu biti negativni
S
ELISA
2-8˚C 2-3 dana
-20˚C duže vrijeme
0.2ml
do 8 dana