QUANTIFERON ( TBC, M.tuberculosis )

Pomoć u dijagnostici infekcije M.tuberculosis (indikator celularnog imunog odgovora na infekciju). Prije primjene imunosupresivne terapije ili poslije kontakta sa pacijentom sa aktivnom tuberkulozom. Nije test izbora koji može da isključi ili potvrdi akutnu TB infekciju.
hK
IGRA
25˚C do 6h QS,
do 16h Hk
cijeli uzorak
do 15 dana