LEPTOSPIROSIS At

▲leptospiroza (antitijela se stvaraju u sklopu imunog odgovora na neki od 16 serotipova – IgM se može detektovati 1-2 nedelje poslije početka bolesti, sa pikom od 2-4 nedelje)
S
ELISA
2-8˚C 7 dana
-20˚C 6 mjeseci
0.5ml
7-10 dana