TRIPTAZA

▲anafilaktična reakcija (15 minuta do 3 sata poslije anafilaktičke reakcije) ili kontakt sa alergenom, mastocitoza
S
EIA
2-8˚C 3 dana
-20˚C 14 dana
0.5ml
15 dana