NUTRITIVNI ALERGENI

Indikacija imunog odgovora na alergene što može biti povezano sa alergijskom bolešću. Detekcija specifičnih IgE antitijela u serumu
( klasa I i viša ) ukazuje na povećanu vjerovatnoću za postojanje alergijske bolesti i definiše alergene koji mogu biti odgovorni za pojavu kliničkih znakova i simptoma.
S, eP, hP, cP
IB
2-8˚C 14 dana
-20˚C duži period
1.5 ml
do 3 dana