ADENO i ROTA virus u stolici

Infektivni gastroenteritis kod odojčadi i male dece koji se prenosi fekalno-oralnim putem
F - Uzorak fecesa u količini oko 2 g( dio sa tragovima sluzi, krvi)
HRG
Tečnu stolicu transportovati u roku od 1h, čvrsta se može čuvati do 24h na + 40C
0.1 mL (tečna) 2 gr (čvrsta)
1 dan