STOLICA NA HELMINTE

Uzorak fecesa u količini oko 5 g ( dio sa tragovima sluzi, krvi)
Transportovati u roku od 1 h – tečnu stolicu ili do 2h čvrstu . Kod odloženog zasijavanja uzorak čuvati do 24h na + 40C
1 dan