STREPTOCOCCUS AGALACTIAE (GBS) skrining

Skrining na prisustvo GBS-a kod trudnica je značajan zbog mogućnosti vertikalne transmisije sa majke na fetus koja se može odvijati: in utero, ascendentno ( iz vagine najčešće posle rupture membrana ) ili tokom prolaska kroz porođajni kanal što kod novorođenčeta može izazvati: sepsu, pneumoniju, meningitis… a kod trudnica horioamnionitis I puerperalnu
( postporođajnu ) sepsu
OBAVEZNO NAVESTI PODATAK O ALERGIJI NA PENICILIN!
B(bris introitusa vagine i bris rektuma uzeti jednim brisom i uroniti u transportnu podlogu ili dva nezavisna brisa uroniti u istu transportnu podlogu)
dostaviti u laboratoriju najkasnije 48h od uzorkovanja
do 3 dana