VITAMIN 25-OH total

▼ rahitis(djeca), osteomalacija(odrasli); niski nivoi mogu povećati rizik za nastanak nekih malignih, imunoloških i kardiovaskularnih bolesti
▲ posljedica suplementacije, mogući toksični efekti
S, eP, hP
CLIA, CMIA
2-8˚C 2 dana
-20˚C 2 mjeseca
0.5ml
1 dan