TSH (ultrasenzitivni)

▼ hipertireoidizam
▲ hipotireoidizam; diferencijalna dijagnoza primarnog (TSH uvijek visok) i sekundarnog i tercijernog hipoparatireoidizma (TSH nizak ili normalan)
-praćenje supstitucione terapije tiroidnim hormonima
S
CLIA
2-8˚C 5 dana
-20˚C 1 mjesec
0.5ml
2h