TIREOGLOBULIN

▲karcinom štitne žlijezde (rekurentna ili perzistentna bolest – visoki ili rastući nivoi)
TSH povećava produkciju tireoglobulina i u benignim i u malignim bolestima štitne žlijezde
S, hP
CLIA
2-8˚C 3 dana
-20˚C 2 mjeseca
0.5ml
4h