PTH intact

▲hiperparatireoidizam ( primarni – paratireoidni adenom; sekundarni – kao odgovor na hipokalcemiju i hiperfosfatemiju najčešće u bubrežnim bolestima; tercijerni – ako sekundarni dUgo traje razvija se autonomna paratireoidna hiperskrecija)
S, eP
CLIA
2-8˚C 8h
-20˚C 2 mjeseca
0.5ml
4h