FT3 (slobodni T3)

▲tireotoksikoza, ekscesivna supstituciona terapija
- za evaluaciju klinički eutiroidnih pacijenata sa poremećenom distribucijom vezujućih proteina (trudnoća, disalbuminemija)
- nije osetljiv test za hipotireoidizam
S
CLIA
2-8˚C 2 dana
-20˚C 2 mjeseca
0.5ml
4h