ESTRADIOL E2

-evaluacija reproduktivne funkcije žena, uključujući oligoamenoreju i menopauzalni status; procjena ovarijalnog statusa, uključujući i razvoj folikula za ART, evaluacija feminizacije i ginekomastije kod muškaraca, dijagnoza estrogen produkujućih tumora kod muškaraca
S
CLIA
2-8˚C 2 dana
-20˚C 2 mjeseca
0.5ml
4h