DIHIDROTESTOSTERON

-moguća povezanost sa androgenom alopecijom
-monitoring pacijenata koji primaju inhibitore 5-alfa reduktaze ili hemoterapiju
-evaluacija pacijenata sa mogućom deficijencijom 5-alfa reduktaze
S
ELISA
2-8˚C 7 dana
-20˚C 3 mjeseca
0.5ml
do 8 dana