HCG

▲trudnoća, ektopična trudnoća, monitoring posle IVF, gestaciona trofoblastna bolest, horiokarcinom, neki tumori germinativnih ćelija
- vrijednosti od 5-25 IU/L su indeterminantne pa analiziranje treba ponoviti posle 72 sata; vrijednosti u trudnoći se udvostručavaju svaka 3 dana u prvih 6 nedelja; porast HCG kod pacijenata sa tumorima koji produkuju HCG ukazuje na rekurentnu bolest
S,U (svjež, prvi jutarnji)
CLIA
2-8˚C 7 dana (S) 2 dana (U)
-20˚C 2 mjeseca (S) duži period (U)
0.5ml
2h