LAMICTAL

Monitoring serumske koncentracije lamotrigina.
Poluživot iznosi 25-33 sata, ali se skraćuje u slučaju istovremene primene fenitoina ili karbamazepina, a produžava sa istovremenom primjenom valproične kiseline, kod bubrežne insuficijencije ili oštećenja jetre
S
-20˚C 6 mjeseci
0.5ml
do 15 dana