OSTEOCALCIN

▲povećan koštani 'turn-over'
Marker globalnog koštanog metabolizma – kod pacijenata na terapiji bisfosfonatima ili HRT pad od ≥20% posle 3-6 mjeseci u odnosu na baznu vrijednost sugeriše dobar odgovor na terapiju
S, eP, Hp
CLIA
15-25°C 8h (S,P-h) 2 dana (P-EDTA)
2-8°C 3 dana (S,P)
-20°C 3 meseca (S,P)
(1x zamrzavati)
0.5ml
4h