BETA CROSS LAPS

▲povećana koštana resorpcija (osteoporoza, osteopenija, Paget-ova bolest, hipertireoidizam, hiperparatireoidizam);
monitoring antiresorptivne terapije ( pad vrijednosti za ≥25% 3-6 meseci od početka terapije ukazuje na adekvatan terapijski odgovor)
S, eP, hP
ECLIA
20-25˚ 8h S,24h P
4-8˚C 8h S,24h P
-20˚C 3 mjeseca
0.5ml
4h