KRIOGLOBULINI

▲vaskulitis, glomerulonefritis i limfoproliferativne bolesti,
pacijenati sa makroglobulinemijom ili mijelomom kod kojih se simptomi pojavljuju na hladnoći
S
na 37˚C do analize
1ml
2 dana