GLIJADINSKA IgA At

▲celijačna bolest
S
ELISA
2-8˚C 7 dana
-20˚C duži period
0.1ml
do 4 dana