C1 INAKTIVATOR

stečena deficijencija udružena sa različitim bolestima
eP
KGM
20-25˚C 3 dana
2-8˚C 7 dana
-20˚C 1 godina
0.5ml
do 10 dana