ANA HEP-2 (ANTINUKLEARNA At HEP-2)

▲autoimune bolesti - različiti tipovi fluorescence ukazuju na prisustvo antitela na različite ekstraktibilne nuklearne antigene i samim tim na moguću dijagnozu; kod određenog procenta zdrave populacije, naročito kod starijih osoba
S, eP, hP, cP
IIF
2-8˚C 14 dana
0.2ml
7 dana