ADRENALNA At

▲Adisonova bolest (idiopatska, udružena sa drugim autoimunim bolestima)
S
ELISA
2-8˚C 7 dana
-20˚C 6 mjeseci
0.5ml
do 10 dana